GIP Model

Op OBS In ’t Veld werken de leerkrachten volgens de principes van GIP (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierbij wordt het zelfstandig werken van de leerlingen aangemoedigd.

Hoe werkt het GIP model in de praktijk?

Tijdens de les loopt de leerkracht vaste rondes in de groep om elke leerling aandacht te kunnen geven. Tussen de rondes werken de kinderen zelfstandig en vragen ze hulp aan elkaar. Zodoende heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan leerlingen die meer aandacht of uitdaging nodig hebben.

De kinderen leren:

  • samenwerken
  • plannen
  • om te gaan met uitgestelde aandacht
  • te werken met een weektaak
  • zelf hun werk te overzien
  • zelf hun werk te corrigeren en te beoordelen
  • zelf problemen oplossen