Klachtenregeling

Obs In ’t Veld hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of kunnen misverstanden ontstaan.

Samen oplossen werkt vaak het beste

Als u het op bepaalde punten niet eens bent met de school of u heeft een klacht over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Dit werkt vaak het beste. Leidt dit uiteindelijk toch niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon is:

Ib-er Daphne de Vries: email: [email protected] of bel: 075 – 616 55 33

Ons bestuur, Zaan Primair, heeft een eigen klachtenregeling. U vindt op de website van Zaan Primair informatie over het indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard. Ook de rol van de externe vertrouwenspersoon wordt hier toegelicht.

Zaan Primair heeft twee externe vertrouwenspersonen. Waar dit van toepassing is, zullen de gegevens van deze externe vertrouwenspersonen worden verstrekt.