Anti-pestbeleid

Pesten is een groot probleem. 1 op de 6 kinderen op de basisschool is slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk, zowel voor slachtoffer als pester. Wij hebben gekozen voor het programma PBS (positive behaviour support) om het probleem aan te pakken. Alle leerkrachten handelen hetzelfde bij pesten. We proberen de ouders bij de PBS-lessen te betrekken. Daardoor weet u precies waar uw kind op school mee bezig is.

Anti-pest Protocol

Op In ’t Veld leert uw kind pestgedrag herkennen en leert uw kind wat het moet doen om de pester te stoppen. Door middel van PBS  (positive behaviour support) lessen leren we de kinderen om te gaan met verschillende soorten gedrag. Daarbij hebben we de hulp van u, als ouder, hard nodig. Om het pesten te stoppen, moeten we echt samenwerken.

We leren kinderen zelf het probleem aan te pakken en op te lossen

We merken, dat ruzies die na schooltijd ontstaan, verder doorgaan onder schooltijd. Daardoor zijn we veel tijd kwijt met het uitzoeken van ruzies. Daarom leren we de kinderen om zelf in bepaalde situaties het probleem aan te pakken en/of op te lossen. Lukt dat niet? Dan volgen we de stappen van ons gedragsprotocol en zullen we u, als ouder, benaderen om met ons te overleggen. Gelukkig is dat meestal niet nodig. Maar het is fijn te weten, dat u met ons meedenkt.