Welkom bij obs In 't Veld!

OBS In ’t Veld staat voor goed onderwijs aan ieder kind. Uw kind staat centraal en krijgt les op een manier die past in de 21-ste eeuw.

Onderdeel van Zaan Primair

De basis en meer

Missie en visie van de school

De missie en visie van obs In ’t Veld luidt: uitstekend en toekomstgericht onderwijs, waarbij aandacht is voor 21e -eeuwse vaardigheden, natuur en milieu, techniek en cultuur. Op beide scholen wordt dit in de jaarplanning opgenomen waarbij tussen de scholen accentverschillen mogelijk zijn.

Wetenschap natuur en techniek

Cultuur, techniek en natuur

Thema’s die op de agenda staan…

Wij zijn een brede school

Brede school

OBS In ’t Veld is een brede school met voor- en naschoolse voorzieningen, peuterspeelzaal en naschoolse activiteiten.
v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream

Praktische info

Foto's