Techniek is de toekomst – In 't Veld is een school met een techniekprofiel

We leven in een samenleving die in toenemende mate berust op techniek. Techniek is overal om ons heen. Ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Jong en oud komen hier dagelijks mee in aanraking. Met onze technieklessen bereiden we onze leerlingen voor op de zogenaamde 21st Century Skills.

Meer inzicht en creativiteit, beter samenwerken

Door uitdagende lesmaterialen en activiteiten aan te bieden, brengen we de bewustwording van techniek op gang . Rekening houdend met een van nature aanwezige drang tot exploratie en experiment, maken we de kinderen enthousiast  voor (natuur)wetenschap en techniek. Door de technieklessen worden de keuzemogelijkheden voor het vervolgonderwijs vergroot.

Ontdekken en onderzoeken

Daarnaast willen we de zelfstandigheid van kinderen vergroten door hen toe te rusten met ontdekkende en onderzoekende competenties. We willen de kinderen leren om hun eigen ontwerpen te maken en deze te vertalen in een werkstuk. We doen daarbij een beroep op hun oplossend vermogen. Hierdoor bevorderen wij dat kinderen meer grip krijgen op de hen omringende technische wereld.