Cultuur in projectonderwijs

 

In het schoolplan 2019-2023 staat: Profiel techniek, cultuur en natuur

In ’t Veld gaat meer doen met techniek, cultuur en natuur, o.a. door de nieuwe methode Blink. In de jaarplanning worden schoolbrede projecten opgenomen waarin een van deze waarden centraal staan. Techniek is een vak dat in bijna alle lessen terugkomt, ook als het om cultuur of natuur gaat.

Wat doen we in de praktijk:

In alle klassen regelmatig lessen uit de leuke methode van de methode beeldenvorming ‘laat maar zien, laat maar leren’.

In de kleutergroepen uitdagende creatieve lessen uit de methode ‘kleuteruniversiteit’. Ook is in de thema’s veel aandacht voor de natuur. Als ’t kan en mag, uitstapjes naar de kinderboerderij of naar het In ’t Veld park.

Technieklessen in de leerlijn van de methode wereldoriëntatie Blink, in de groepen 5 t/m 8. In de groepen 3/4 worden deze lessen later uitgewerkt. Ook hierin aandacht voor natuur en milieu.

Bezoek aan voorstellingen in de verschillende theaters van Zaandam. Of een bezoek aan cultureel erfgoed, zoals de vele molens.

Voorstellingen op school, met je eigen groep, zodat er daarna nog fijn over doorgepraat kan worden.

Maandelijks gaan alle groepen naar de bibliotheek.

Schoolbrede projekten over diverse thema’s: dit jaar over geschiedenis en ‘de ruimte’.

Bezoek aan schooltuinen.