Obs In 't Veld is een brede school

Onze voor- en naschoolse opvang is op school goed geregeld. Als u vanwege werk of studie opvang nodig heeft, kunt u uw kind inschrijven bij onze kinderopvangpartner Babino. Daarnaast organiseren we veel brede schoolactiviteiten!

Onze voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats op locatie Hannie Schaft. De kinderen worden na schooltijd door Babino van school gehaald. U kunt uw kind aan het eind van de dag ophalen bij de naschoolse opvang op OBS Hannie Schaft.

Brede School Activiteiten

We organiseren veel naschoolse activiteiten die in en om de school plaatsvinden. Ouders maken een account aan voor Gras en kunnen zich daarna inschrijven voor leuke cursussen na schooltijd. Denk aan sport en spel, creativiteit, dans en muziek.

VVE-voorziening

Er is een VVE-voorziening (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van Babino en in de onderbouw wordt hiermee nauw samengewerkt. In de VVE werken peuters en kleuters aan taalontwikkeling en aan de ontwikkeling van het jonge kind. Voor meer informatie, zie babino.nl