Inschrijven op Over de Brug (Hannie Schaft of In ’t Veld)

Aanmeldprocedure en aantal beschikbare plekken volgend schooljaar

 

Nieuwe leerlingen en zij-instromers van andere scholen zijn welkom bij ons. 

 

Indien u verhuist of om andere redenen een schoolwissel voor uw kind overweegt, staan wij open voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. De mogelijkheid tot overstappen wordt in samenspraak met de (adjunct-)directeur en de intern begeleider overwogen. Hierbij volgen we de onderstaande procedure:

– U neemt contact op met de adjunct-directeur via [email protected];  

– Indien er ruimte is ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek en een rondleiding;

– Na het gesprek, als u besluit om uw kind aan te melden, licht u de huidige school in;

– De intern begeleider van OBS de Hannie Schaft en In ’t Veld neemt contact op met de intern begeleider van de huidige school van uw kind;

– Zo nodig wordt een vervolggesprek gepland met de adjunct-directeur, intern begeleider, ouders en/of de leerling;

– Na een positief advies plannen we een datum voor de overstap.

– Reken op een oriëntatieperiode van ongeveer 4-6 weken.

 

Let op: tussen 1 juli en 19 augustus worden er geen gesprekken of rondleidingen georganiseerd.

 

Voor schooljaar 2024-2025 hebben we nog plek.

 

Hannie Schaft

Groep 1-2

Groep 4: 1 plek

Groep 6: 1 plek

Groep 8: 1 plek

 

In ’t Veld

Groep 1-2 

Groep 4: 8 plekken

Groep 5: 2 plekken

Groep 7: 2 plekken