Aanmelden, inschrijven of een rondleiding

Ouders zijn welkom om op In ’t Veld of Hannie Schaft een informatiegesprek aan te vragen bij de directie: Patricia van Gelder of Jasmin Sivco. info@obsintveld.nl Uw kind is dan tussen 2 en 3 jaar oud.

Tijdens een eerste informatiegesprek vertellen we u over onze school en het onderwijs. Ook krijgt u informatie over de plaatsing en het wennen van kinderen. Ouders mogen natuurlijk ook zelf vragen stellen over de scholen.

U krijgt ook een rondleiding door de school, zodat u kunt zien hoe wij in de dagelijkse praktijk met onze leerlingen werken.

Leerlingen geboren in augustus 2017 of later, worden niet meer ingeschreven voor Hannie Schaft of In ’t Veld. De leerling wordt ingeschreven voor ‘Over de Brug’ en wordt geplaatst op de school waar plaats is. Hierbij wordt ook gekeken naar de ligging van de school t.o.v. het huisadres van de leerling. Met broertjes/zusjes die al op een van de scholen zitten wordt rekening gehouden.

U krijgt 6 weken, voordat uw kind 4 jaar wordt, bericht thuis. U kunt vervolgens vijf wenafspraken maken met de leerkracht.

Hiernaast kunt u een informatieboekje downloaden voor nieuwe kleuters.

U kunt ook het ‘intakeformulier’ downloaden invullen. Dit kunt u meenemen naar het eerste gesprek dat u met de leerkracht van uw kind heeft.

Verhuizing van school:

Mocht uw kind al op een basisschool zitten, maar maakt hij/zij een tussentijdse overstap (door bijvoorbeeld een verhuizing) naar onze school, dan went het kind meestal één dagdeel. Tussentijds overstappen van school is gebonden aan spelregels: alleen als er een verhuizing is, is dit toegestaan.

 

Let op:

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen ondertekende inschrijfformulieren rechtsgeldig. De verstrekte informatie valt onder de regeling van de wet op de privacy bescherming.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in onze school en u ontvangt binnen twee weken een bevestiging.