Wij zijn obs In 't Veld. En hier staan wij voor:

De missie van OBS In ‘t Veld is het bieden van uitstekend onderwijs – in de breedste zin van het woord – dat leerlingen in staat stelt zich optimaal binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Op een wijze die past in de 21-ste eeuw, waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van ‘schoolse’ basisvaardigheden én het ontwikkelen van communicatieve en sociale aspecten. Waardoor jonge kinderen zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot kritische, weerbare en sociale volwassenen.

Wij willen positief gedrag stimuleren

Ons team ontwikkelt samen met de leerlingen en ouders een nieuw concept voor sociaal-emotioneel leren. We gaan uit van positieve gedragsverwachtingen en spreken elkaar daarop aan. Deze werkwijze heet SW PBS (schoolwide positive behaviour support). We creëren een veilige omgeving voor kinderen waarin het leren optimaal verloopt en waar gedragsproblemen minder voorkomen.

Wij werken aan een gezonde school

  • Leerlingen eten op school een gezond tussendoortje: groente of fruit
  • Leerlingen eten een gezonde lunch: bruin brood en gezond beleg
  • Leerlingen drinken water op school. Beter voor de tandjes en beter i.v.m. mogelijk overgewicht.
  • Leerlingen bewegen en spelen: spelen 2x per dag een half uur buiten en krijgen 2x per week bewegingsonderwijs. Naschools zijn er leuke workshops over bewegen en gezond gedrag.
  • Leerlingen mogen op hun verjaardag gezond trakteren: een kleine traktatie met niet te veel snoep, maar wel met fruit of kaas. (doorklik naar folder over trakteren-deze is nog niet af)

Ons team werkt aan het behalen van het vignet ‘gezonde school’, thema’s Voeding en Welbevinden.

Taalontwikkeling

Vanaf groep 1 werken we aan de taalontwikkeling van onze leerlingen. In school spreken we Nederlands. Taal is de basis van het onderwijs en draagt bij aan goede onderwijsresultaten.

  • De ontwikkeling van de woordenschat en taalkennis: hiervoor gebruiken we in de kleuterbouw de methode Piramide en Logo 3000.
  • Leren lezen: veilig leren lezen, KIM versie (nieuwe methode)
  • Taal en begrijpend lezen: Taal en spelling op maat en voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip zilver.

De taal coördinator ontwikkelt samen met het team een doorlopende leerlijn. Het lezen van boeken is hierin zeer belangrijk. In de klas en buiten de klas! De leerlingen gaan maandelijks naar de schoolbieb-bus en lenen dan de nieuwste boeken die er zijn. Het uitlenen wordt georganiseerd met ouders van onze school.

Er is een systeem van groepslezen met ouders en tutorlezen door oudere leerlingen.