Anti-pestbeleid

Anti-pest Protocol

Op De Spiegel leert uw kind pestgedrag herkennen en leert uw kind wat het moet doen om de pester te stoppen. Door middel van de Kanjer lessen leren we de kinderen om te gaan met verschillende soorten gedrag. Daarbij hebben we de hulp van u, als ouder, hard nodig. Om het pesten te stoppen, moeten we echt samenwerken.

We merken, dat ruzies die na schooltijd ontstaan, verder doorgaan onder schooltijd. Daardoor zijn we veel tijd kwijt met het uitzoeken van ruzies. Daarom leren we de kinderen om zelf in bepaalde situaties het probleem aan te pakken en/of op te lossen. Lukt dat niet? Dan volgen we de stappen van ons gedragsprotocol en zullen we u, als ouder, benaderen om met ons te overleggen. Gelukkig is dat meestal niet nodig. Maar het is fijn te weten, dat u met ons mee denkt.

Wij zijn in eerste instantie een “gewone” basisschool. Toch willen wij ons onderscheiden. Dat doen wij door middel van het sportprofiel. De Meander: Dé sportactieve school, dé school in beweging! Dit profiel hebben wij voor u op papier gezet in een brochure. Deze kunt u digitaal op onze site bekijken en lezen.
Hiervoor klikt u op onze brochure om deze te bekijken. Dit is een toekomst perspectief waaraan wij: leerkrachten, kinderen en ouders dagelijks werken. Wij zijn erg trots op dit document en wensen u veel lees plezier.

De Spiegel biedt openbaar onderwijs. Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Openbare basisschool De Spiegel:

  • zorgt voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt
  • biedt uw kind kansen zijn of haar talent te ontwikkelen
  • is veilig en uitdagend in sfeer en omgeving

Lees meer over:

Praktische info: